4 عدد بنر سایز 300*400 px

  • {{value}}

انتخاب کنید که مایل هستید چه اطلاعاتی بر روی بنر درج شود؟

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

چند درصد تخفیف؟

چند درصد تخفیف؟ را بنویسید. چند درصد تخفیف؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا درصد تخفیف محصولات را به ترتیب از راست به چپ وارد کنید

چه محصولاتی

چه محصولاتی را بنویسید. چه محصولاتی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

لطفا لینک محصولات مورد نظر را از چپ به راست وارد کنید

چه برندهایی؟

چه برندهایی؟ را بنویسید. چه برندهایی؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام برندهای مورد نظر خود را ازراست به چپ وارد کنید

از عکس محصولات خودتان استفاده شود یا عکس های دیگر؟

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

آپلود تصاویر دلخواه

آپلود تصاویر دلخواه را انتخاب کنید.

اگر موارد دیگری هست که گرافیست باید بداند آنها را بنویسید.

اگر موارد دیگری هست که گرافیست باید بداند آنها را بنویسید. را بنویسید. اگر موارد دیگری هست که گرافیست باید بداند آنها را بنویسید. را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...