قیمت طراحی حرفه‌ای فروشگاه اینترنتی

به مدت 7 روز رایگان تست کنید

سایت

8.۰۰۰.۰۰۰
تومان در سال

فروشگاه کوچک

16.۰۰۰.۰۰۰
تومان در سال

استاندارد

32.۰۰۰.۰۰۰
تومان در سال

پیشرفته

48.۰۰۰.۰۰۰
تومان در سال
فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنید و سپس طراحی مورد علاقه خود را انتخاب کنید
تست رایگان