قیمت ساخت فروشگاه اینترنتی

به مدت 7 روز رایگان تست کنید

مبتدی

4.000.000
تومان در سال
20%

کوچک

 10.000.000 
8.000.000
تومان در سال
20%

استاندارد

 20.000.000 
16.000.000
تومان در سال
20%

پیشرفته

 39.000.000 
31.000.000
تومان در سال
فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنید و سپس طراحی مورد علاقه خود را انتخاب کنید
تست رایگان