قیمت ساخت فروشگاه اینترنتی

به مدت 7 روز رایگان تست کنید

مبتدی

3.000.000
تومان در سال
۲۵%

کوچک

 7.500.000 
6.000.000
تومان در سال
۲۵%

استاندارد

 15.000.000 
12.000.000
تومان در سال
۲۵%

پیشرفته

 28.750.000 
23.000.000
تومان در سال
فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنید و سپس طراحی مورد علاقه خود را انتخاب کنید
تست رایگان