کاربر گرامی جهت تعریف برنامه ارسال سفارش مطابق زیر عمل نمایید.

1. ابتدا وارد پنل مدیریت وب سایت خود شوید.

2. از منو سمت راست گزینه تنظیمات> برنامه های ارسال سفارش ها را انتخاب نمایید.

3.در سمت چپ بالای صفحه برروی دکمه ایجاد برنامه ارسال کلیک نمایید.

4. عنوان روش ارسال را وارد نمایید.

5. توضیحات مورد نیاز را نیز وارد نمایید.

سپس روش محاسبه هزینه ارسال را مشخص نمایید:

6. رایگان: هزینه ارسال رایگان محاسبه میشود.

7. مبلغ ثابت: مبلغ ثابتی که در روش ارسال مشخص میکنید محاسبه میشود.

8. مبلغ پویا:  محاسبه هزینه ارسال کالا نسبت به وزن کالا

9.مشروط: میتوانید شرط های مختلف در یک برنامه ارسال تعریف کنید.

10. پست رسان: برنامه ارسالی که هزینه توسط پست رسان محاسبه و نمایش داده میشود. 

نکته: برای انتخاب این گزینه حتما باید در قسمت برنامه جانبی > پست رسان را فعال نمایید.

11. الوپیک: برنامه ارسالی که هزینه توسط الوپیک محاسبه و به کاربر نمایش داده میشود.

نکته: برای انتخاب این گزینه حتما باید در قسمت برنامه جانبی > الوپیک را فعال نمایید.

12. ترتیب نمایش به کاربر را مشخص نمایید.

13. حداقل مبلغ صورت حساب جهت نمایش برنامه ارسال را وارد نمایید.

14. حداکثر مبلغ صورت حساب جهت نمایش برنامه ارسال را وارد نمایید.

15. حداقل وزنه کالا جهت نمایش برنامه ارسال را وارد نمایید.

16. حداکثر وزنه کالا جهت نمایش برنامه ارسال را وارد نمایید.

17. اگر نیاز به پرداخت درب محل نیست گزینه را انتخاب نمایید.

18. جهت محدود کردن موقعیت جغرافیایی جهت نمایش برنامه ارسال، در قسمت محدودیت براساس موقعیت جغرافیایی برروی دکمه ویرایش کلیک نمایید.

19. برروی اسم کشور مورد نیاز کلیک کرده و سپس شهر مورد نظر انتخاب نمایید.

20. از قسمت وضعیت برنامه ارسال میتوانید برنامه ارسال خود را فعال یا غیرفعال نمایید.

21. سپس برروی دکمه ذخیره برنامه ارسال کلیک نمایید تا هزینه ارسال مطابق تعاریف شما برای کاربران سایت در هنگام خرید نمایش داده شود.