۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت بر روی صفحه‌ها کلیک کنید.
۲- گزینه «فهرست صفحه‌ها» را انتخاب کنید.

۳- در «فهرست صفحه‌ها» هر صفحه در فیلدی به صورت فهرست‌وار نمایش داده شده است. در هر فیلد عنوان صفحه نوشته و نوع صفحه در کنار عنوان مشخص شده است.

۴- برای مشاهده صفحه در وب‌سایت، روی «مشاهده صفحه» که در مقابل عنوان هر فیلد قرار دارد، کلیک کنید.

۵- برای انتخاب صفحه خانه (Home page) وب‌سایت خود، در انتهای فیلد صفحه مورد نظرتان، روی آیکون «خانه» کلیک کنید.

۶- اگر صفحه خانه (Home page) وب‌سایت خود را انتخاب نکنید، در صفحه نخست،‌ با توجه به تنظیمات قالب وب‌سایت، مطالب و تصاویر مشخصی نمایش داده خواهد شد.

۷- اگر روی «حذف» در مقابل عنوان فیلد هر صفحه کلیک کنید، آن صفحه حذف می‌شود.

۸- برای حذف یک یا چند فیلد، علاوه بر روش قبل، می‌توانید در مربع سمت راست هر فیلد تیک بزنید و «حذف» را در انتهای فهرست صفحه‌ها انتخاب کنید.

۹- برای جابه‌جایی صفحه‌ها، بایستی با استفاده از «جایگاه گرفتن» در گوشه سمت راست هر فیلد و رها کردن آن در محل مورد نظر (Drag&Drop)، ترتیب آن‌ها را تغییر دهید.

۱۰- اگر محل رها کردن فیلد صفحه مورد نظر، کمی جلوتر از فیلد بالایی‌اش باشد،‌ صفحه مورد نظر به عنوان زیرمجموعه صفحه بالای خود قرار خواهد گرفت.