برای انجام تنظیمات عمومی یا تنظیمات اختصاصی هر صفحه، باید روی گزینه «تنظیمات»، که زیر فیلد «عنوان» وجود دارد، کلیک کنید.

پس از کلیک روی «تنظیمات»، پنجره کوچکی باز می‌شود. شما می‌توانید در این پنجره تنظیمات اختصاصی و عمومی مورد نظر خود را روی صفحه اعمال کنید.