ایجاد لینک

ایجاد لینک

/link

از این بخش می‌توان برای ایجاد لینک‌های مختلف به صفحات وب‌سایت خود یا دیگران استفاده کرد. همچنین می‌توان مشتریان یا کاربران وب‌سایت را به صفحه‌های مختلف هدایت کرد.


همین حالا شروع کنید

وب‌سایت و فروشگاه خود را راه‌اندازی کنید.