ایجاد محصول فایل

ایجاد محصول فایل

/create-file-product

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید