درگاه های پرداخت

درگاه‌های پرداخت

/gateways

برای آن‌که وب‌سایت یا فروشگاه‌ خود را به درگاه پرداخت متصل کنید، ابتدا باید درگاه پرداخت خود را برای سیستم تعریف کنید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید