کنترل موجودی

کنترل موجودی

/inventory

در قسمت کنترل موجودی، می‌توانید میزان موجودی محصولات در فروشگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.برای کنترل موجودی مراحل زیر را دنبال کنید