اتصال به API


یکی از امکانات اصلی سامانه بساز ، ارائه api کامل برای مدیریت داده‌های وب‌سایت از طریق برنامه‌های شخص ثالث است. برای مشاهده و دسترسی به مستندات اتصال api وب‌سایت خود، فرم ذیل را تکمیل نمایید :


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دلیل نیاز شما به وب سرویس را بنویسید. دلیل نیاز شما به وب سرویس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...